Dela! PRST patterns
PRST logo

PRST vzorci

1 vprašalnik = 12 dimenzij osebnosti

PRST patterns je projekt, namenjen spoznavanju sebe - svojih osebnostnih vzorcev, ki jih lahko vsak uporabi skozi življenje:
pri učenju, projektih, delu, spoznavanju sebe in drugih, timskem delu, iskanju možnosti nadaljevanja šolanja itd.

Reši vprašalnik in prejmi povratno informacijo o svojih osebnostnih vzorcih - POVSEM BREZPLAČNO!Spoznaj sebe!

Orodje omogoča prepoznavanje vaših osebnostnih lastnosti, ki jih predstavi na grafični način in vam poda razlago za posamezno osebnostno dimenzijo.

Razumi druge!

Ljudje smo si različni, zato z upoštevanjem posameznikovih osebnostnih lastnosti lahko pripomorete k učinkoviteljšemu skupinskemu delu oz. k strpnejšemu dojemanju drugih/drugačnih.

Delaj učinkovito!

S povratno informacijo tudi prejmete priporočila za učenje, delo, reševanje problemov in organizacijo. S priporočili lahko izboljšate svoje delovanje in izboljšate dimenzije osebnosti, ki so v danem trenutku šibkejše.

Mnenja

Matej, študent računalništva

"Rezultat vprašalnika me spominja na horoskop - ampak je bistveno natančnejši in verjmem, da ima razlaga znanstvene temelje."

Maša, psihologinja

"Aplikacija o osebnostnih stilih se mi zdi inovativna. Povezuje več različnih teorij kognitivnih stilov, ki se med sabo dopolnjujejo in nudijo veliko informacij o dijakih/ljudeh."

Jaka, dijak

"Vprašalnik mi je zelo zanimiv in uporaben. Občutek imam, da me je natančno opisal."

Mateja, dijakinja

"Presenečena sem bila nad precej natančnim opisom moje osebnosti."

Urh, dijak

"Vprašalnik mi je zelo ugajal. Narejen je zelo dobro, še posebno grafikon pri rezultatih."

Mojca, učiteljica

"Vprašalnik je večplasten in njegova sinteza natančna in realna. Ne bi veliko spreminjala, všeč mi je takšen, kakršen je."

Vanja, industrijska oblikovalka

"Zelo barvit vprašalnik, malo vprašanj, kar je super. Zelo lepo oblikovano, graf je pisan, privlačen, zanimiv."

Gašper, dijak

"Vprašalnik ima zelo velik potencial, ne samo pri računalništvu. Opisal me je precej pravilno."

Bernarda, pomočnica vzgojiteljice

"Nad vprašalnikom sem navdušena. Prepoznal me je v celoti. Vprašalnik je odlično orodje za spoznavanje samega sebe."

O projektu

fullPage

PRST patterns je projekt, ki je nastal z namenom, da bi učitelji bistveno bolj poznali svoje učence - njihove učne sposobnosti, učne preference in učne karakteristike.

Če razumeš druge, si pameten. Če razumeš sebe, si razsvetljen. (Lao Ce)Projekt so podprli:
  • Zavod Republike Slovenije za šolstvo
  • Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje

O vprašalniku

Aplikacija PRST patterns zaznava in poda razlago o štirih kategorijah osebnostnih vzorcev. Vse štiri kategorije dajejo skupno sliko o osebnosti posameznika. Zaradi natančnejše analize človeških osebnostnih vzorcev smo aplikacijo PRST patterns zasnovali tako, da s pomočjo vprašanj zazna 12 dimenzij osebnosti; posemezne dimenzije sodijo v eno izmed štirih spodnjih kategorij.

Perceiving

Zaznavanje

Aplikacija PRST patterns poda razlago o prevladujočem načinu zaznavanja okolja okoli sebe.

Reasoning

Reagiranje

Aplikacija PRST patterns poda razlago o prevladujočem načinu reagiranja v posameznih življenjskih situacijah.

Studying

Učenje novega

Aplikacija PRST patterns poda razlago o prevladujočem načinu učenja.

Thinking

Razmišljanje

Aplikacija PRST patterns poda razlago o prevladujočem načinu razmišljanja in odločanja v danih situacijah.

Za šole

Nadzorna plošča učitelja.
Pregled razreda.
Pregled posameznega učenca.

V pripravi je orodje za šole, s katerim boste lahko učitelji, svetovalne delavke in ravnatelji prejeli informacije o učenčevih učnih lastnostih.

Orodje PRST patterns za šole omogoča:

  • Pregled nad vsemi rešenimi vprašalniki.
  • Pregled nad učenci in njihovimi tipi osebnosti.
  • Iskanje in definiranje skupin z učenci s podobnimi osebnostnimi vzorci.
  • Pregled in diagnostika posameznega učenca.
  • Nasveti in predlogi predstavitve učne vsebine ter učnih strategij za posameznega učenca.

Če želite poskusiti orodje na šoli PRST patterns, pošiljite sporočilo/prošnjo o nameri na el. naslov fullPage.

Veseli bomo sodelovanja z vami.

© 2015 PRST patterns, All Rights Deserved / Vse pravice pridržane.